O firmie

artiplan biuro projektowe Pracownia projektowa „artiplan” jest firmą inżynierską specjalizującą się w opracowywaniu dokumentacji projektowych w zakresie    architektoniczno – budowlanym, konstrukcyjnym i infrastruktury    technicznej zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie projektowanych obiektów.

Zapewniamy pełną obsługę, od koncepcji do pozwolenia na budową (złożenia dokumentacji projektowej w urzędzie) wraz z pełną obsługą formalno – prawną, w tym uzyskanie opinii i uzgodnień branżowych z wszelkimi instytucjami, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Firma współpracuje z doświadczonymi rzeczoznawcami budowlanymi, rzeczoznawcami  ds. sanitarnych, BHP i p.poż. , a także biurami geodezyjnymi i firmami wykonawczymi.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.