Oferta

artiplan biuro projektoweZakres świadczonych usług:

 • projekty architektoniczno – budowlane  Rozwiń
  – budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
  – budynków handlowo-usługowych i użyteczności publicznej
  – budynków gospodarczych i garaży
  – adaptacje, przebudowy, rozbudowy i modernizacje istniejących budynków
  – zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków
 • projekty wykonawcze
 • projekty infrastruktury technicznej  Rozwiń
  – przyłącza wodociągowe
  – przyłącza kanalizacji sanitarnej
  – odwodnienia i kanalizacje deszczowe
  – przyłącza gazu
  – projekty zjazdów
 • projekty zagospodarowania działki i terenu
 • projekty zabezpieczenia budynków na szkody górnicze
 • projekty rozbiórki istniejących obiektów
 • adaptacje projektów typowych
 • nadzór autorski
 • nadzór budowlany  Rozwiń
  – kierownik budowy
  – inspektor nadzoru
 • inwentaryzacje
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • operaty wodnoprawne
 • zlecanie map do celów projektowych